Nieuw: combinatiefunctie pedagogisch medewerker en basisonderwijs

Samen met schoolbestuur Agora is in november 2017 een pilot gestart. Een senior pedagogisch medewerker van de BSO van TintelTuin is begonnen als onderwijsassistent op een basisschool. De combinatiefunctie wordt ingezet op de IKC's in ontwikkeling. In deze Integrale Kindcentra is er een nauwe samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. De combinatiefunctionaris kan, doordat deze werkzaam is voor beide organisaties, zorgen voor goede afstemming over de doorgaande leerlijn van kinderen. Inmiddels zijn er drie medewerkers van TintelTuin werkzaam als combinatiefunctionaris bij Agora. De pilot loopt gedurende het schooljaar 2017-2018. Na de zomervakantie 2018 wordt er geevalueerd.