TintelTuin & Innoord

TintelTuin ♥ Innoord
Op donderdag 27 mei tekenden Irene Schimmel, bestuurder van TintelTuin, en Mirjam Leinders, bestuurder van Innoord, een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is officieel vastgelegd dat kinderopvang en onderwijs de samenwerking verstevigen. Dit betreft vooral de samenwerking binnen de Integrale Kindcentra (IKC’s) waar TintelTuin en Innoord het gebouw delen. Door deze overeenkomst is er een duurzame en intensieve samenwerking tot stand gekomen.
Zo zullen we bijvoorbeeld gezamenlijk medewerkers werven die voor beide organisaties gaan werken en dus een verbindende factor zijn tussen opvang en onderwijs. Ook op andere gebieden wordt, waar mogelijk, samen opgetrokken.
Uitgaande van een gezamenlijke pedagogische visie, formuleren we ontwikkelingsdoelen voor kinderen en organiseren we op basis daarvan gemeenschappelijk activiteiten in een doorgaande lijn, en leren we van elkaars werk en competenties. Win-win, toch?
Net als bij een voetbalwedstrijd wisselden Irene en Mirjam na afloop shirts van hun eigen teams uit. Irene: 'Ik geef je deze bodywarmer omdat deze als extra laagje over je eigen kleding heen kan. Hij biedt extra warmte, maar óók voldoende bewegingsvrijheid.' Over mooie metaforen gesproken!