TintelTuin geeft gastcolleges bij het ROC TOP Amsterdam

Tijdens dit gastcollege vertellen wij over het mooie vak van pedagogisch medewerker, over onze organisatie én ons 

pedagogisch beleid. Op deze manier dragen wij een steentje bij aan de ontwikkeling van de toekomstig professionals!