TintelTuin lanceerde de exclusieve babyopvang tijdens een expertmeeting in het Zaantheater.

Tijdens deze bijeenkomst gingen we in gesprek met deskundigen op het gebied van de babyopvang, over onze nieuwe koers in de babyopvang:

• Paul Leseman: hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht
• Ine van Liempd: gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderwerp: inrichting van speelruimten van kinderdagverblijven en partner in Akta, onderzoeksbureau voor ruimtegebruik in Utrecht
• Jacqueline Schoemaker: samen met Anneke Strik ontwikkelaar van de training ‘Oog voor baby’s’ en ‘Oog voor interactie, en co-auter van het boek: ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’, verbonden aan het ROC van Amsterdam
• Yvette Vervoort, directeur BKK
• Gjalt Jellesma: voorzitter BOINK
• Marit Kampen, pedagogisch beleidsmedewerker/coach bij TintelTuin


TintelTuin heeft haar babyopvang verbeterd, om haar belofte: Veiligheid + Uitdaging = Groei voor de baby’s nog beter waar te kunnen maken. We willen direct aansluiten bij de behoeften van de baby’s. We observeren zorgvuldig, en vervolgens scheppen we de voorwaarden zó dat ze het volgende stapje, hoe klein ook, kunnen maken. De nieuwe babygroepen zijn zo ingericht dat we baby’s hierin maximaal en exclusief kunnen ondersteunen. Op de exclusieve babygroepen werken drie medewerkers met negen baby’s van nul tot één jaar. In de deze babyopvang zijn wetenschappelijke inzichten over wat jonge kinderen in hun hersenontwikkeling nodig hebben heel concreet vertaald naar de inrichting en de werkwijze. Wij hanteren geen standaard dagschema maar wij volgen ieder kind in zijn unieke ritme. Er is veel aandacht voor de emotionele veiligheid, geborgenheid en de zorg en ontwikkeling van de baby. Wij creëren rust voor de baby’s door beschikbaar en in de buurt te zijn van de baby’s. Wij voorzien in de behoefte van baby’s aan fysiek contact. Zo knuffelen wij bijvoorbeeld veel met baby’s zodat zij voelen wie wij zijn en laten we weten dat zij er mogen zijn. Ook doen we spelletjes waarbij de baby zijn lichaam beweegt en daardoor ontdekt en groeit. Wij kijken goed naar de signalen die baby’s geven als ze behoefte hebben aan voeding. Heeft een baby honger, dan bieden wij voeding aan. En heeft een baby genoeg gegeten, dan respecteren wij dit. Als baby’s moe zijn, dan pikken wij het signaal op en laten wij ze slapen.
De kleinste baby’s slapen in wiegjes op de groep, constant onder toezicht, waardoor wij goed kunnen reageren op de korte hazenslaapjes van kleine kinderen. Op de baby-slaapkamer hebben wij rood licht dat continue brandt en zo het inslapen bevordert.
De groep heeft een warm kleed en grote speelmatten waar de kinderen veilig kunnen liggen en waarbij genoeg ruimte is voor pedagogisch medewerkers om bij de baby’s te zitten, te liggen en samen te spelen. De meubels van deze groep zijn voornamelijk laag bij de grond zodat wij altijd dicht bij de baby’s zijn en zij zelf kunnen bepalen om bij ons te komen en weg te gaan. We geven zoveel mogelijk gehoor aan de behoefte van baby’s om gedragen te worden en gebruiken hier o.a. draagzakken voor.

Voorafgaand aan de tafeldiscussie werd de film vertoond, die op de nieuwe exclusieve babygroep is gemaakt.