Uitbreiding aanbod peuterspelen

Er wordt vanaf 1 augustus een nieuwe wet van kracht, die bepaalt dat onze peuters tussen de 2,5 en 4 jaar 4 uur extra VVE aanbod per week moeten krijgen.
Dat betekent dat we na de zomervakantie 4 x 4 uur per week gaan peuterspelen in plaats van 4 x 3 uur.

Waarom meer uren?
De reden hiervoor is dat onderzoek uitwijst dat dit zorgt voor het inlopen van taalachterstanden. Omdat er een extra uur VVE per dagdeel is, is er meer tijd voor het uitvoeren van het programma en spel. Kinderen zonder VVE indicatie komen ook 4 uur per dagdeel: alle kinderen spelen met elkaar en leren van elkaar, alle kinderen kunnen op deze manier goed meedoen met het programma van de dag en zo voorkomen we ook dat kinderen op verschillende tijden opgehaald moeten worden en er onrust op de groepen komt.