Opvangvormen

Voor kinderen tussen 0 en 13 jaar verzorgt TintelTuin opvang in diverse vormen: op het kinderdagverblijf, tijdens het peuterspelen, op de buitenschoolse opvang. Ook tijdens de schoolvakanties!

Opvang in het kinderdagverblijf

Op diverse locaties heeft TintelTuin kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Ieder kinderdagverblijf bestaat uit meerdere groepen met verschillende leeftijden: babygroepen 0 - 1 jaar, babygroepen van 0-2 jaar, peutergroepen van 1 - 3 jaar, peutergroepen van 2-4 jaar en verticale groepen van 0-4 jaar. Alle kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag geopend tussen 7.00 en 18.30 uur

Peuteropvang inclusief voorschool en peuterspelen

Per regio/gemeente is er een verschil in het aanbod voor peuters van 2 of 2,5 tot 4 jaar, gedurende een deel van de dag, voor ouders die geen gebruik hoeven maken van opvang gedurende 52 weken en/of 11 uur per dag. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties. Alle vormen van peuteropvang worden per 1 januari 2018 beschouwd als kinderopvang.

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO is de overkoepelende naam voor allerlei vormen van opvang buiten schooltijd en is voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Het gaat om voorschoolse opvang, naschoolse opvang (inclusief opvang op schoolvrije dagen), vakantieopvang en op een beperkt aantal locaties ook tussenschoolse opvang. Lees hier meer over Buitenschoolse opvang

Alle BSO locaties zijn tot 18.30 uur open.

Flexibele opvang

Voor ouders die af en toe extra werken, of in een wisselend rooster werken biedt TintelTuin een aantal vormen van flexibele opvang: incidentele extra opvang, en de ‘oneven overeenkomst’.

Servicemogelijkheden

Voor momenten waarop van de kinderopvang wordt gevraagd mee te denken met een persoonlijke situatie, kennen we een aantal servicemogelijkheden: het ontzorgen bij calamiteiten en het beperken van de opvang bij het verlies van werk.