Flexibele opvang en services

TintelTuin kent de volgende mogelijkheden voor flexibele opvang:

  • Incidentele opvang
  • De ‘oneven’ overeenkomst

TintelTuin biedt volgende service-mogelijkheden aan:

  • Ouders ontzorgen bij calamiteiten
  • Beperken opvang bij verlies van werk
  • Ruildagenservice

Incidentele extra opvang

TintelTuin biedt ouders de mogelijkheid van incidentele extra opvang. Wanneer u een dag extra opvang nodig heeft, is het mogelijk om een dag ‘losse opvang’ te kopen. Deze opvang vindt in principe plaats op de eigen groep. Mocht dit op een andere groep plaatsvinden, zijn wij wettelijk verplicht hier de ouders schriftelijk toestemming voor te vragen. Incidentele opvang wordt automatisch in rekening gebracht.

De 'oneven' overeenkomst

Op een aantal kinderdagverblijven en BSO-locaties kunnen ouders flexibele opvang afnemen (opvang volgens een wisselend rooster, bijvoorbeeld de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen). De opvang voor dit wisselende rooster wordt via het ouderportaal of de ouderapp aangevraagd voor de 15e van de maand. Deze locaties zijn herkenbaar aan het icoontje flexibele opvang.

Ouders ontzorgen bij calamiteiten

Ouders kunnen bij een calamiteit vragen om 'ontzorgd' te worden, door de mogelijkheid om hun kind een aantal uur te brengen. De locatiemanagers zullen waar mogelijk aan deze verzoeken voldoen.

Beperken opvang bij verlies van werk

Als u werkeloos wordt, is het niet nodig om direct de kinderopvang op te zeggen. Uw kind kan contact houden met zijn groepsgenootjes terwijl u op zoek kunt naar een nieuwe baan omdat u nog minimaal 3 maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag en een verlenging hierop als u nog niet de uren hebt opgebruikt waar u recht op heeft. Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst/Toeslagen. U kunt hierin gebruik maken van een rekentool om het aantal uren te berekenen.  TintelTuin heeft daarnaast de service dat u het aantal opvangdagen zonder opzegtermijn naar 1 dag kunt terugbrengen. 

Ruildagenservice

Bij TintelTuin kun je ruildagen aanvragen. Je ruilt een dag dat je kind afwezig is, voor een  gewenste aanwezige dag. Dat kan heel makkelijk door ouders aangevraagd worden en bevestigd door de locatiemanager door middel van de ouderapp. 

Wat behoort er niet tot de mogelijkheden:

Opsparen van niet genoten dagen en reserveren voor in vakanties of incidentele dagen. Dit is niet mogelijk omdat een locatiemanager ouders niet kan garanderen dat er plaats is op de gewenste dagen. Er kunnen immers in de tussentijd nieuwe kinderen geplaatst zijn.

Kindplaatsen reserveren voor als ouders weer een baan hebben.

Dit is niet mogelijk omdat we de groepen volledig inplannen waardoor we onze medewerkers zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Wat we wel kunnen doen, is deze ouders bovenaan de wachtlijst plaatsen.

Betalen van de kinderopvang per uur (‘uurtje-factuurtje’)

Dit zou leiden tot een te hoge prijs voor ouders of onhaalbaar omzetverlies voor TintelTuin, omdat de kinderopvang de hele dag open moet zijn en de vaste kosten (voor personeel en huisvesting) gelijk blijven, ook als het aantal kinderen minder is.

BSO-overeenkomst zonder schoolvrije dagen.

Dit is niet mogelijk omdat TintelTuin altijd open is wanneer de school gesloten is. Hierdoor garanderen wij de ouders opvang en continuïteit op het moment dat de school gesloten is.

Digitaal ondertekenen van overeenkomsten.

Per juli 2014 is het mogelijk om uw overeenkomst met TintelTuin digitaal te ondertekenen. 
Hier vindt u een  uitgebreide handleiding.