Peuteropvang

TintelTuin biedt verschillende vormen peuteropvang aan. Kinderen van ouders die werken, studeren of een traject naar werk volgen, worden geplaatst op een kinderdagverblijfgroep, waar kinderen een volwaardig aanbod krijgen dat hen voorbereidt op een goede start op de basisschool. De kinderdagverblijfgroepen van TintelTuin zijn 52 weken open. TintelTuin biedt in elk van haar regio’s kinderdagverblijven aan. Per regio/gemeente is er een verschil in het aanbod voor peuters gedurende een deel van de dag, voor ouders die geen gebruik hoeven maken van opvang gedurende 52 weken en/of 11 uur per dag.

Ouders die werken, studeren of een traject naar werk worden, ontvangen een factuur van TintelTuin waarbij zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang die wordt uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen. Alle andere ouders hebben recht op een tegemoetkoming van de eigen gemeente.

Amsterdam

In Amsterdam kunnen kinderen terecht op de voorschool groepen van de locaties De DraaimolenDe BuikslotermeerDe Vijf Sterren, NoordRijk, IJplein , De Bonkelaar , IJdoorn, 
 Overhoeks en  Zeven Zeeën

De opvang vindt 16 uur per week plaats, op vaste tijden. De voorschoolgroepen zijn 40 weken per jaar open. De gemeente Amsterdam heeft een handige rekenhulp om inzicht te krijgen in de eigen bijdrage voor de voorschool. 

De voorschoolgroepen bieden een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat ieder kind kan, en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, daarnaast is er veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Zaanstad

In Zaanstad wordt het specifieke peuteraanbod ‘Peuterspelen’ genoemd. Het peuterspelen is voor 2 tot 4-jarige kinderen; 8 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE-indicatie komen 16 uur per week, verdeeld over 4 dagdelen. Kinderen met een VVE-indicatie en kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de gemeentelijke ouderbijdrage, starten met 2,5 jaar.

Bij het peuterspelen staan opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Net als op het kinderdagverblijf oefenen kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om in te stromen in het basisonderwijs. Alle peuterspelen locaties werken samen met een basisschool. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met de samenwerkende scholen worden afgestemd. Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij. Ouders in Zaanstad  sluiten voor het peuterspelen een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin. 
De Peuterspelen locaties in Oostzaan vallen niet onder PeuterTuin.

Waterland

In Ilpendam kunnen kinderen 'peuterspelen' in Brede school de Grote Grutto. Deze peutergroep van TintelTuin bestaat uit 16 peuters en is op dinsdag- en donderdagochtend open van 8.40 tot 11.40 uur.

De nadruk bij de peuterspeelzaal ligt op 'spelen' en 'ontmoeten'. In de peutergroep is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en gymnastiek. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s die aansluiten bij het voorstellingsvermogen en de ontwikkeling van de peuters. Het aanbod van materialen biedt de mogelijkheid de ontwikkeling op zowel motorisch, sociaal, emotioneel, cognitief, creatief als taalgebied te stimuleren.

Oostzaan

De opvang  in de peuterspelengroepen van de locaties De Rietkraag, De Korenaar en  De Kweekvijver, vindt 16 uur per week plaats, op vaste tijden. De voorschoolgroepen zijn 40 weken per jaar open.

De peuterspeelgroepen bieden een uitdagende leeromgeving in een veilig pedagogisch klimaat zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Het kind staat centraal en de activiteiten sluiten aan bij wat ieder kind kan, en nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor taal, daarnaast is er veel tijd voor vrij spelen, tekenen, zingen, spelletjes doen, en bewegen.

Peuteropvang in het Integraal Kindcentrum (IKC)

Een aantal TintelTuin locaties is zich samen met een basisschool aan het ontwikkelen om een IKC te vormen. In een IKC is er geen onderscheid tussen het kinderdagverblijf en de peuteropvang en ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Voor de peuters betekent dit dat zij bij doorstroming naar de basisschool eenzelfde pedagogisch klimaat ervaren en dat er sprake is van een warme overdracht naar de leerkrachten op het basisonderwijs. Deze locaties herkent u aan het icoontje IKC.