Peuterspelen, de peuterspeelzalen van PeuterTuin in Zaanstad!

PeuterTuin biedt op verschillende locaties in Zaanstad Peuterspelen. Het peuterspelen is voor 2-4 jarige kinderen van werkende en niet werkende ouders. Kinderen met een VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de gemeentelijke ouderbijdrage, starten met 2,5 jaar.
Kinderen komen 2 x 4 uur per week. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 x 4 uur per week. Het Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden, en is gesloten in de schoolvakanties en gedurende 1 extra week. 

Bij het peuterspelen staan opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Net als op het kinderdagverblijf oefenen kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om in te stromen in het basisonderwijs. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met de samenwerkende scholen afgestemd.

Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij. PeuterTuin biedt de peuteropvang in nauwe samenspraak met de basisscholen van Agora, waarmee we Integrale Kindcentra aan het ontwikkelen zijn. Het voordeel hiervan is dat kinderen een sterke basis hebben, omdat zij gedurende een aantal jaren een programma volgen dat naadloos overloopt van jaar tot jaar en de kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd.

Pedagogisch beleid

PeuterTuin hanteert het algemeen pedagogisch beleid van TintelTuin 0-4 jaar. In de pedagogische werkwijze wordt voor een aantal onderdelen specifiek voor de locatie een nadere invulling gegeven. Dit treft u aan onder het tabje 'pedagogische werkwijze' bij elke locatie.

Peuterspeel-locaties in Zaanstad

Hieronder vindt u de Peuterspeellocaties. Inschrijven kan hier digitaal! 
Klik hier voor het informatieboekje Peuterspelen Zaanstad.
De peuterspelen locaties in Zaanstad: 

Peuterspelen De Golfbreker
- Peuterspelen De Hoeksteen
Peuterspelen De Komeet
- Peuterspelen Kleurenpracht
- Peuterspelen De Oceaan (gevestigd in De Kaaik)
- Peuterspelen De Ooievaar
- Peuterspelen Paus Joannes
- Peuterspelen De Piramide
- Peuterspelen De Roos
Peuterspelen De Spiegel
- Peuterspelen De Vuurvogel 
- Peuterspelen De Waterlelie
- Peuterspelen De Windroos
- Peuterspelen Het Koraal-Beemdgras
- Peuterspelen Het SchatRijk
- Peuterspelen Het Zaanplein
- Peuterspelen Tamarinde
- Peuterspelen Toermalijn

Peuterspelen locaties in Oostzaan:

- Peuterspelen De Korenaar
- Peuterspelen De Kweekvijver
- Peuterspelen De Rietkraag

In Oostzaan is de ouderbijdrageregeling van de gemeente Zaanstad (zie hieronder) niet van toepassing. 

Tarieven en tegemoetkomingen

Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang. Het uurtarief is in 2022 €  9,34. Ouders die werken, studeren of worden toegeleid naar werk vragen hiervoor een tegemoetkoming aan via toeslagen.nl. Wanneer ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen de kinderen starten vanaf de leeftijd van 2 jaar.

Voor ouders die niet werken is een gemeentelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht. De gemeente hanteert deze bijdrage voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Als ouders niet werken, en hun inkomen is op of net boven het minimum, dan kunnen zij bij de gemeente Zaanstad een vergoeding van de eigen bijdrage voor de peuteropvang aanvragen. 

Ouders sluiten voor het peuterspelen een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is 100% onderdeel van TintelTuin.

Peuteropvang

TintelTuin biedt ook in de andere regio's in verschillende vormen (peuterspeelzalen/voorscholen) opvang aan peuters gedurende een gedeelte van de dag.