Openings- en sluitingsdagen

  • De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
  • De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op de locatiepagina staat elke locatie de openingstijden vermeldt.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur.
  • Tijdens vakanties wordt er vakantieopvang aangeboden van 8.30 tot 18.30 uur
  • De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan TintelTuin heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst. Jaarlijks verstrekt TintelTuin een overzicht van de in de overeenkomst opgenomen schoolvrije dagen aan de ouders.

Gesloten tijdens officiële feestdagen.

De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn zo goed als het gehele jaar geopend.

Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen in 2020

Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020.
Tweede paasdag: maandag 13 april 2020.
Koningsdag: maandag 27 april 2020.
Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020.
Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020.
Pinkstermaandag: maandag, 1 juni 2020
Kerstmis:  vrijdag, 25 december 2020

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert (voorjaarsvakantie en herfstvakantie) voor de regio Noord. Voor deze periodes worden de overeenkomsten voor vakantieopvang afgesloten. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Onderstaand het overzicht voor 2019:

Kerstvakantie 2019-2020 : 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voor 2020:

Kerstvakantie  2019:  21 dec 2019  - 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie:  15 feb  - 23 feb  
Meivakantie : 25 apr  - 3 mei  
Zomervakantie:  4 jul - 16 aug 
Herfstvakantie: 10 okt  - 18 okt  
Kerstvakantie :  19 dec 2020  - 3 jan 2021