Tarieven & Informatie

Niet alle ouders betalen hetzelfde voor de kinderopvang. Er is wel een vast uurtarief voor alle ouders. Maar omdat de overheid wil dat kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk is, kunnen ouders ofwel kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst (als zij beide werken, studeren of een traject volgen naar werk) of gebruik maken van een bijdrage van de gemeente. Hierdoor betalen alle ouders een tarief dat van hun inkomen afhankelijk is. Om te berekenen wat het tarief voor de kinderopvangplaats is, is een handige calculator beschikbaar!
Voor meer informatie over de bruto uurtarieven of het aanvragen van kinderopvangtoeslag, klikt u  hier.