Bereken hier het netto kinderopvangtarief

Onze prijzen zijn inclusief luiers, (standaard)babyvoeding en andere gebruikelijke voedingsmiddelen, zoals broodmaaltijden, vers fruit, zuivel, gezonde tussendoortjes die kinderen nodig hebben tijdens de opvang. En ook inclusief de activiteiten die georganiseerd worden en uitjes tijdens vakanties.

Snel berekenen wat de kinderopvang netto kost? Houdt uw jaarinkomen en dat van uw eventuele partner bij de hand. Deze gegevens zijn te vinden op de loonstrook, jaaropgaaf of opgaaf inkomstenbelasting. Gebruik vervolgens de calculator. De calculator is breed toepasbaar: voor zowel de berekening van de netto kosten voor kinderdagverblijf als de kosten voor buitenschoolse opvang. De netto kosten voor peuterspelen en tussenschoolse opvang zijn hierin nog niet te berekenen.

De bruto uurtarieven

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag is het bruto uurtarief nodig: hieronder een overzicht van de meest voorkomende opvangvormen in 2020:

Hele & halve dagopvang 0- 4 jaar 52 weken : € 8,73 
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 52 weken : € 7,75 
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar 41 weken : € 7,89
Buitenschoolse opvang, 4-12 jaar flexibele vakantieopvang : € 8,05

Er zijn locaties met afwijkende tarieven, omdat zij bijvoorbeeld een flexibel aanbod hebben. Deze tarieven zijn verwerkt in de calculator. Bekijk altijd op de overeenkomst naar het bruto uurtarief voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en of ouders werken, een opleiding volgen of een traject naar werk volgen.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. De opvang moet plaatsvinden bij een locatie die in het Landelijk Register Kinderdagverblijven is opgenomen. Alle TintelTuin locaties voldoen hieraan. Per kind kan voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag ontvangen worden. Ook geldt er een maximum uurtarief.

Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de kalendermaand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt er geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl. De afdeling relatiebeheer kan u ondersteunen in het aanvragen van deze toeslag, bel hiervoor: 088 – 0780780.