De belofte, de missie en de visie

De belofte, missie en visie van TintelTuin vormen de rode draad in de opvang voor de kinderen en het betrekken van medewerkers, ouders en samenwerkingspartners daarbij. Kinderen voorbereiden op een steeds veranderende wereld en ouders daarbij zoveel mogelijk ontzorgen, zien wij als onze maatschappelijke opdracht.

De belofte: Veiligheid + Uitdaging = Groei

Waarom kies je kinderopvang van TintelTuin? Omdat je er veilig bent. Wij zorgen goed voor je en je voelt je direct thuis. Bij TintelTuin waarderen we je om wie je bent. Om wat je kunt en gaat kunnen. Hier krijg je leuke en spannende uitdagingen om te leren en je grenzen te verleggen. Je bent er trots op dat je steeds meer kunt en durft. Je groeit bij TintelTuin. Spelenderwijs.

Deze belofte doet TintelTuin aan kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

De missie

TintelTuin zorgt als betrouwbare, kwalitatieve én innovatieve aanbieder van kinderopvang voor de persoonlijke opvang en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in de regio’s Zaanstreek, Waterland, Amsterdam-Noord en directe omgeving. Daarbij wil ze ouders ontzorgen door hen in staat te stellen hun werk en gezin optimaal te combineren. Onze medewerkers zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving waarin kinderen hun talenten ontwikkelen door spelenderwijs te leren. Vanuit een open cultuur voelen medewerkers zich betrokken en gewaardeerd om wie ze zijn, en worden ze uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Een goede samenwerking met ketenpartners biedt kinderen optimale ontwikkelkansen.

De visie:

TintelTuin wil als kwalitatieve en innovatie kinderopvangaanbieder de 21e eeuw in groeien. De kinderen groeien met ons mee, omdat wij ze met vakmanschap, enthousiasme en plezier naast veiligheid ook uitdaging bieden. Hierdoor weten zij vol vertrouwen hun eigen weg te vinden in een continue veranderende maatschappij. We doen dit door elk uniek kind spelenderwijs te laten leren en in te zetten op optimale persoonlijke groei. Wij bieden kinderen de beste ontwikkelingskansen samen met de ouders en onze ketenpartners. Wij ontzorgen ouders niet alleen in het combineren van arbeid en zorg, maar ondersteunen hen ook met een aanbod van ontwikkelingsgerichte activiteiten die thuis kunnen worden voortgezet. Dit vergroot het effect van de inzet op de kinderopvang en zorgt ervoor dat ouders zich betrokken voelen bij de kinderopvang.