Openings- en sluitingsdagen

  • De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
  • De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op de locatiepagina staat elke locatie de openingstijden vermeldt.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur.
  • Tijdens vakanties wordt er vakantieopvang aangeboden van 8.30 tot 18.30 uur
  • De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan TintelTuin heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst. Jaarlijks verstrekt TintelTuin een overzicht van de in de overeenkomst opgenomen schoolvrije dagen aan de ouders.

Gesloten tijdens officiële feestdagen.

De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn zo goed als het gehele jaar geopend.

Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen

Nieuwjaarsdag maandag 1 januari
Tweede Paasdag maandag 2 april
Koningsdag vrijdag 27 april
Hemelvaart donderdag 10 mei
Tweede Pinksterdag maandag 21 mei
Eerste Kerstdag dinsdag 25 december
Tweede Kerstdag woensdag 26 december

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert (voorjaarsvakantie) voor de regio Noord. Voor deze periodes worden de overeenkomsten voor vakantieopvang afgesloten. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Onderstaand het overzicht voor 2018:

Kerstvakantie 2017-2018 :23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie : 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 2018 : 28 april t/m 6 mei 2018
Zomervakantie 2018 : 21 juli t/m 2 september 2018
Herfstvakantie 2018 : 20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
Kerstvakantie 2018-2019 : 22 december 2018 t/m 6 januari 2019