Openings- en sluitingsdagen

  • De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
  • De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op de locatiepagina staan bij elke locatie de openingstijden vermeld.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur.
  • Tijdens vakanties wordt er vakantieopvang aangeboden van 8.30 tot 18.30 uur
  • De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan TintelTuin heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst. Jaarlijks verstrekt TintelTuin een overzicht van de in de overeenkomst opgenomen schoolvrije dagen aan de ouders.

Gesloten tijdens officiële feestdagen.

De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn zo goed als het gehele jaar geopend.

Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen in 2022

Tweede paasdag: maandag 18 april 2022
Koningsdag: woensdag 27 april 2022
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
Vrijdag 23 september 2022: alle locaties zijn gesloten i.v.m. TintelTuin brede studiedag
Tweede Kerstdag: maandag 26 december 2022

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert (voorjaarsvakantie en herfstvakantie) voor de regio Noord. Voor deze periodes worden de overeenkomsten voor vakantieopvang afgesloten. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Onderstaand het overzicht:

Voor 2022:

Kerstvakantie  2021:  24 dec 2021  - 9 jan 2022
Voorjaarsvakantie:  19 feb - 27 feb  
Meivakantie : 30 apr - 8 mei
Zomervakantie:  16 jul - 28 aug
Herfstvakantie: 15 okt - 23 okt
Kerstvakantie : 24 dec 2022 - 8 jan 2023