Openings- en sluitingsdagen

  • De openingstijden van de locaties van TintelTuin zijn tussen 07.00 en 18.30 uur.
  • De kinderdagverblijven zijn 11 uur per dag open, bijvoorbeeld van 7.00 tot 18.00 uur of van 7.30 tot 18.30 uur. Op de locatiepagina staat elke locatie de openingstijden vermeldt.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
  • Daarnaast bieden veel BSO's ook voorschoolse opvang, beginnend tussen 7.00 en 7.30 uur.
  • Tijdens vakanties wordt er vakantieopvang aangeboden van 8.30 tot 18.30 uur
  • De BSO's zijn altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan TintelTuin heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst. Jaarlijks verstrekt TintelTuin een overzicht van de in de overeenkomst opgenomen schoolvrije dagen aan de ouders.

Gesloten tijdens officiële feestdagen.

De locaties en het hoofdkantoor van TintelTuin zijn zo goed als het gehele jaar geopend.

Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen in 2019

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari
Tweede Paasdag: maandag 22 april
Hemelvaart: donderdag 30 mei
Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 
Eerste Kerstdag: woensdag 25 december
Tweede Kerstdag: donderdag 26 december

Schoolvakanties

De schoolvakanties die TintelTuin hanteert zijn gebaseerd op de data die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert (voorjaarsvakantie) voor de regio Noord. Voor deze periodes worden de overeenkomsten voor vakantieopvang afgesloten. Tijdens deze dagen is TintelTuin gewoon open. Onderstaand het overzicht voor 2019:

Kerstvakantie 2018-2019 :22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie : 16 februari t/m 24 februari 2019 
Meivakantie : 27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 2019-2020 : 21 december 2019 t/m 5 januari 2020