TintelTuin, de organisatie 

TintelTuin is de overkoepelende organisatie van meer dan 90 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. Ook bieden wij peuteropvang in verschillende vormen: in kinderdagverblijfgroepen, in voorschoolgroepen en in peuterspelen groepen.  

Kerncijfers (2020):

Locaties (op basis van LRK):   92

Medewerkers:  ca. 900

Kinderen: ca. 6000

Omzet: ca. 36 miljoen 

De organisatie TintelTuin

Het Bestuur

TintelTuin en PeuterTuin bieden ouders en kinderen hoogwaardige kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), peuterspelen en vroeg- en voorschoolse opvang in de regio’s Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. TintelTuin is een maatschappelijke onderneming in BV-vorm, en volledig eigenaar van PeuterTuin BV en TintelTuin Oostzaan BV. De aandelen van TintelTuin zijn volledig in handen van de Stichting OZK, die als doel heeft de maatschappelijke taak van TintelTuin BV te bewaken en te bevorderen.

TintelTuin wordt geleid door de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De RvB bestaat uit:

  • Irene Schimmel-Verschuur (voorzitter van de RvB, algemeen directeur)
  • Patricia Geradts (lid van de RvB, directeur bedrijfsvoering)

TintelTuin beschikt over een Raad van Commissarissen (RvC). Deze bestaat uit:

  • Esther van Dalen (voorzitter van de RvC)
  • Christien Kalteren (lid)
  • Lonneke Regter (lid)

De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde en houdt toezicht op de lange termijn continuïteit van TintelTuin/TintelTuin Oostzaan en PeuterTuin. Dit betekent dat de Raad toezicht houdt op de financiële gezondheid en risicobeheersing van TintelTuin, maar ook op de (uitvoering van) de strategie en of de belangen van alle stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vervult tevens de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. De leden van de RvC hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij TintelTuin adviseren. 

Belangrijke samenwerkingspartners zijn:

  • Schoolbesturen Agora in Zaanstad en Innoord in Amsterdam-Noord
  • Onze gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Oostzaan, Waterland, Purmerend
  • De ROC’s (regionale opleidingscentra)
  • En de partners uit het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam