Voedingsbeleid

Om alle voedingsstoffen binnen te krijgen die nodig zijn voor groei, energie en weerstand hebben kinderen gezonde en volwaardige voeding nodig. TintelTuin kiest dan ook bewust, in samenspraak met (externe) voedingsdeskundigen, voor een gezonde en gevarieerde voeding. Kinderen zijn afhankelijk van wat de volwassene hen aanbiedt. Daarom vinden wij dat de kinderopvang en met name de pedagogisch medewerkers zich bewust moeten zijn van wat zij kinderen aanbieden. Zij hebben daarin, naast de eerste opvoeder, een grote verantwoordelijkheid. Kinderen ontwikkelen in de eerste levensjaren een voedingspatroon. Het voorbeeld van de volwassenen speelt hierin een belangrijke rol.

Uitgangspunten van het voedingsbeleid

– TintelTuin biedt gezonde voeding aan
– TintelTuin biedt een gevarieerd aanbod aan voedingsmiddelen
– Er is een keuze voor Halal voedingsmiddelen
– Er zijn richtlijnen voor traktaties
– Er is (beperkte) ruimte voor bijzondere voedingswensen

Bijzondere voedingsmiddelen wegens medische of levensbeschouwelijke redenen worden niet door TintelTuin verstrekt (Halalvoeding en Koosjer eten op JKC Simcha uitgezonderd). Ouders geven bijzondere voedingsmiddelen zelf mee. Als het past binnen het voedingsbeleid van TintelTuin, wordt het aangeboden tenzij dat de dagelijkse gang van zaken op de groep belemmert. 

Voor baby’s wordt het voedingsschema in overleg met de ouders vastgesteld. Borstvoeding wordt niet in de magnetron, maar in een flessenwarmer opgewarmd. In overleg met de locatiemanager kunt u borstvoeding komen geven. Zowel op het KDV als op de BSO zijn uitgebreidere versies van het voedingsbeleid beschikbaar. Vraagt u hiernaar als u meer wilt weten over dit onderwerp.

Gezondheid en tandgezondheid

Het beleid is gebaseerd op nieuwe inzichten over de gezondheid en de tandgezondheid van kinderen en is tot stand gekomen met behulp van een voedingsdeskundige/diëtiste. 
– Gezondheid:
overgewicht bij kinderen is in toenemende mate een probleem, dat de gezondheid van kinderen bedreigt. Daarom hebben we niet alleen aandacht voor het gezonde en gevarieerde aanbod van voeding, maar ook voor de hoeveelheden. De landelijke normen voor aanbevolen hoeveelheden aangegeven gelden als richtlijn.
– Tandgezondheid: 
het advies is om niet meer dan 7 eet-/ drinkmomenten per dag te hebben. Hiermee is rekening gehouden. Bijvoorbeeld in het aanbod van water of thee, omdat een beker limonade of sap tussendoor ook als een van de 7 momenten moet worden meegeteld. Met meer dan 7 eetmomenten stijgt de kans op tandbederf. 

Plezierig en positieve ervaring

Voor u is het belangrijk om te weten, dat de voeding op het kindercentrum onderdeel uitmaakt van een totaal voedingspakket dat een kind krijgt. We houden er rekening mee dat een kind ook thuis eet en drinkt. Eten en drinken is en blijft een plezierige en positieve ervaring op het kindercentrum, waarin er binnen het beleid dat voor alle kinderen geldt, zeker ook gekeken wordt naar het individuele kind en de situatie: als een kind actief buiten heeft gespeeld, zal het meer trek hebben dan wanneer binnen een zittende activiteit is gedaan.

Traktaties

Ook feestjes worden gevierd met bijbehorende traktaties, hiervoor zijn ook voorbeelden aanwezig op de locatie. Alle traktaties moeten passen binnen het voedingsbeleid van TintelTuin (kijkt u bijvoorbeeld eens op www.gezondtrakteren.nl). U bespreekt dit tevoren met de pedagogisch medewerkers op de groep (in verband met dieet en/of allergieën van kinderen).