Pedagogisch medewerker

Mogelijkheden bij TintelTuin

Pedagogisch medewerker worden bij TintelTuin? Bekijk hier de volgende mogelijkheden.

Kwalificatie eisen pedagogisch medewerker

Wil je graag weer aan de slag als pedagogisch medewerker en twijfel je of je diploma kwalificeert? Of wil je weten of je voldoet aan de taaleis? Vul de diplonaam in en je weet het meteen: kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma

Met welke opleiding kun je pedagogisch medewerker worden? Er zijn verschillende routes, ze zijn hier beschreven.
 Op de website 'kinderopvang werkt, kinderopvang het mooiste werk van de wereld', vind je nog meer achtergrondinformatie over het werken in de kinderopvang. 

Selectieprocedure bij TintelTuin

De recruiters van de afdeling HRM verzorgen de werving & selectie van pedagogisch medewerkers. Zij waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de gehele procedure van selectie tot aanname. De sollicitatieprocedure binnen TintelTuin is opgebouwd uit een aantal fasen.

1. Briefselectie

In de briefselectie worden de gegevens van de sollicitant gescreend op de volgende "harde" criteria:

• in het bezit van een vereist diploma, zoals genoemd in de CAO Kinderopvang
• pedagogische kennis opgedaan door stage en/of werkervaring, bij voorkeur binnen de kinderopvang
• een heldere en onderbouwde motivatie

2. Opvragen gegevens Internet

Een vast onderdeel van de briefselectie is het opvragen van gegevens via internet. De naam van de sollicitant wordt hierbij via de zoekfunctie van Google opgezocht. Indien hierbij negatieve zaken rondom de sollicitant naar voren komen, die verdere opname in de sollicitatieprocedure uitsluiten, wordt de sollicitant hierover geïnformeerd en eindigt de procedure hier.

3. Eerste sollicitatiegesprek

Het doel van het 1e sollicitatiegesprek is het vaststellen van de algemene geschiktheid van de sollicitant aan de hand van houding, gedrag en vakbekwaamheid. Er wordt tijdens dit gesprek onderzocht of de kandidaat binnen TintelTuin past en binnen de cultuur die we als organisatie beogen. Daarnaast wordt ingegaan op het aanwezig zijn van kwaliteiten zoals TintelTuin deze heeft vastgesteld in het functieprofiel van pedagogisch medewerker. Deze kwaliteiten zijn:

• een positieve en actieve werkhouding naar kinderen, ouders en collega’s
• goede sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en begeleiden van kinderen
• een heldere communicatie
• een energieke en enthousiaste uitstraling
• creatieve vaardigheden
• het nemen van initiatief en een integere en respectvolle houding
• goed kunnen samenwerken
• verantwoordelijkheidsgevoel, inzet en doorzettingsvermogen
• kennis en inzicht in het organiseren van (leeftijdsgebonden) activiteiten, gericht op spelenderwijs leren
• een pedagogische visie die zich laat vertalen naar concreet pedagogisch handelen.

Bovenstaand overzicht vind je hier in PDF formaat.

Bereid je voor!

Voordat je komt solliciteren gaan we ervan uit dat je je goed voorbereid hebt.
Dit kan door o.a.: