Pedagogisch medewerker

Mogelijkheden bij TintelTuin

Pedagogisch medewerker worden bij TintelTuin? Bekijk hier de volgende mogelijkheden.

Kwalificatie eisen pedagogisch medewerker

Met welke opleiding kun je pedagogisch medewerker worden? Er zijn verschillende routes. Wij hebben alle mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Onderstaande diploma's kwalificeren per 1 juli 2018 voor de functie van peuterspeelzaalleid(st)er en pedagogisch medewerker in de dagopvang (op alfabetische volgorde)

- mbo-3                               Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
- mbo-3                               Brancheopleiding leidster kinderopvang
- associate degree                Childcare
- hbo-bachelor                     Creatieve therapie (geen Mikojel)
- mbo-4                              Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
- mbo-4                              Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- associate degree               Jeugdwerker
- associate degree               Kinderopvang
- hbo-bachelor                     Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                              Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                              Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
- hbo-bachelor                     Kunstzinnige therapie
- mbo-3                              Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
- hbo-bachelor                    Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
- hbo-bachelor                    Lerarenopleiding Pedagogiek 
- mbo-4                              Onderwijsassistent
- mbo-4                              Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
- associate degree               Pedagogical Educational Assistant
- hbo-bachelor                    Pedagogiek
- associate degree               Pedagogisch Educatief Medewerker
- associate degree              Pedagogisch Educatief Professional
- hbo-bachelor                    Pedagogisch management kinderopvang
- mbo-3                             Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
- mbo-4                             Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                             Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- mbo-3                             Pedagogisch medewerker Kinderopvang
- associate degree              Pedagogisch Professional Kind en Educatie
- mbo-3                             Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
- mbo-4                             Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                             Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
- mbo-3                             Pedagogisch Werker niveau 3
- mbo-4                             Pedagogisch Werker niveau 4
- hbo-bachelor                    Pedagogische Academie
- hbo-bachelor                    Sociaal kunstzinnige therapie
- mbo-4                             Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-4                             Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-3                             Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
- mbo-4                             Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
- hbo-bachelor                    Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
- associate degree              Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context
- hbo-bachelor                   Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
- hbo-bachelor                   Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd
- hbo-bachelor                   Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/ofonderwijs)
- mbo-3                            Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)L
- mbo-4                            Activiteitenbegeleider (AB)
- hbo-bachelor                   Activiteitenbegeleiding (AB)
- mbo-4                            Activiteitenbegeleiding (AB)
- mbo-4                            Agogisch Werk
- mbo-4                            Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
- mbo-4                            Akte Kleuterleidster A
- mbo-4                            Akte Kleuterleidster B
- hbo-bachelor                  Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
- hbo-bachelor                  Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
- hbo-bachelor                  Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
- hbo-bachelor                  Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
- hbo-bachelor                  Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
- hbo-bachelor                  Akte van bekwaamheid NXX (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor                  Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
- mbo-4                            Arbeidstherapie (AT)
- mbo-3                            Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
- mbo-3                            Brancheopleiding leidster kinderopvang
- associate degree             Childcare
- mbo-4                            CIOS algemeen sportleider/ster
- mbo-4                            Coördinator buurt, sport en onderwijs
- mbo-4                            Coördinator sport- en bewegingsagogie
- mbo-4                            Coördinator sport, bewegen en gezondheid
- mbo-4                            Coördinator sportinstructie, training en coaching
- hbo-bachelor                  Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
- hbo-bachelor                  Cultureel Werk (CW
- mbo-4                            Cultureel Werk (CW)
- hbo-bachelor                  Culturele en Maatschappelijke Vorming
- associate degree             Dans (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- hbo-bachelor                  docent Dans (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor                  docent Drama (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor                  Educatie en Kennismanagement Groene Sector
- associate degree            Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
- hbo-bachelor                  Educatieve therapie (Mikojel)
- mbo-4                           Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
- mbo-4                           Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- hbo-bachelor                 Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein vanjeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
- hbo-bachelor                 Inrichtingswerk (IW)
- mbo-4                           Inrichtingswerk (IW)
- mbo-4                           Instructeur paardensport en -houderij
- hbo-bachelor                 Jeugdwelzijnswerk
- associate degree            Jeugdwerker
- associate degree            Kinderopvang
- hbo-bachelor                 Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                           Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                           Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
- mbo-4                           Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
- mbo-4                           Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
- hbo-bachelor                 Kreatief edukatief Werk
- mbo-4                           Kultureel Werk (KW)
- hbo-bachelor                 Kunstopleidingen niveau hbo-bachelor, niet zijnde een docentenrichting (X) (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- mbo-4                           Kunstopleidingen niveau mbo-4 (X)(alleen in combinatie met een Certificaat
- BIK                               (Beroepskunstenaar in de klas)
- hbo-bachelor                 Kunstzinnig vormende opleidingen, niveau hbo-bachelor (X)
- hbo-bachelor                 Kunstzinnige therapie
- mbo-3                           Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
- hbo-bachelor                 Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
- hbo-bachelor                 Leraar lichamelijke opvoeding
- hbo-bachelor                Leraren-/docentenopleidingen voortgezet- en beroepsonderwijs (X)
- hbo-bachelor                Lerarenopleiding Omgangskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- hbo-bachelor                Lerarenopleiding Pedagogiek
- hbo-bachelor                Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- hbo-bachelor                Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- associate degree           Muziek (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- hbo-bachelor                Muziektherapie
- mbo-4                         Onderwijsassistent
- mbo-4                         Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
- associate degree          Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
- associate degree          Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
- associate degree          Onderwijsondersteuner Omgangskunde
- associate degree          Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
- associate degree          Pedagogical Educational Assistant
- hbo-bachelor               Pedagogiek
- associate degree          Pedagogisch Educatief Medewerker
- associate degree          Pedagogisch Educatief Professional
- hbo-bachelor               Pedagogisch management kinderopvang
- mbo-3                         Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
- mbo-4                         Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                         Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- mbo-3                         Pedagogisch medewerker Kinderopvang
- associate degree          Pedagogisch Professional Kind en Educatie
- mbo-3                         Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
- mbo-4                         Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                         Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
- mbo-3                         Pedagogisch Werker niveau 3
- mbo-4                         Pedagogisch Werker niveau 4
- hbo-bachelor               Pedagogische Academie
- mbo-4                        Residentieel werk (RW)
- mbo-4                        Sociaal agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
- mbo-4                        Sociaal Cultureel Werk
- hbo-bachelor              Sociaal kunstzinnige therapie
mbo-4                          Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
mbo-4                          Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
mbo-3                          Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
mbo-4                          Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
- hbo-bachelor              Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
- associate degree        Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context
- mbo-4                       Sociaal-Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel wer
- mbo-4                       Sociaal-cultureel Werker (SCW)
- hbo-bachelor             Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
- hbo-bachelor             Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd
- mbo-4                      Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
- mbo-3                      Sport en bewegen
- mbo-4                      Sport en bewegen
- hbo-bachelor             Sport en bewegen
- mbo-4                      Sport- en bewegingscoördinator
- mbo-4                      Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
- mbo-4                      Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
- mbo-4                      Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
- mbo-4                      Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
- hbo-bachelor             Sport- en bewegingseducatie
- mbo-3                      Sport- en bewegingsleider
- associate degree       Sport, Gezondheid en Management
- hbo-bachelor             Sport, Gezondheid en Management
- hbo-bachelor             Sportkunde
- hbo-bachelor             Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs)
- mbo-3                       Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
- mbo-3                       Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
- mbo-3                       Brancheopleiding leidster kinderopvang
- associate degree        Childcare
- hbo-bachelor             Creatieve therapie (geen Mikojel)
- mbo-4                       Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
- mbo-4                       Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- associate degree        Jeugdwerker
- associate degree        Kinderopvang
- hbo-bachelor             Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                       Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                       Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
- hbo-bachelor             Kunstzinnige therapie
- mbo-3                       Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
- hbo-bachelor             Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
- hbo-bachelor             Lerarenopleiding Pedagogiek
- mbo-4                       Onderwijsassistent
- mbo-4                       Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
- associate degree        Pedagogical Educational Assistant
- hbo-bachelor             Pedagogiek
- associate degree        Pedagogisch Educatief Medewerker
- associate degree        Pedagogisch Educatief Professional
- hbo-bachelor             Pedagogisch management kinderopvang
- mbo-3                       Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
- mbo-4                       Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                       Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- mbo-3                       Pedagogisch medewerker Kinderopvang
- associate degree        Pedagogisch Professional Kind en Educatie
- mbo-3                       Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
- mbo-4                       Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                       Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
- mbo-3                       Pedagogisch Werker niveau 3
- mbo-4                       Pedagogisch Werker niveau 4
- hbo-bachelor             Pedagogische Academie
- hbo-bachelor             Sociaal kunstzinnige therapie
- mbo-4                       Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-4                       Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-3                       Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
- mbo-4                       Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
- hbo-bachelor             Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
- associate degree        Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context
- hbo-bachelor             Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
- hbo-bachelor             Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd
- hbo-bachelor             Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/ofonderwijs)
- mbo-3                      Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)L
- mbo-4                      Activiteitenbegeleider (AB)
- hbo-bachelor             Activiteitenbegeleiding (AB)
- mbo-4                      Activiteitenbegeleiding (AB)
- mbo-4                      Agogisch Werk
- mbo-4                      Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
- mbo-4                      Akte Kleuterleidster A
- mbo-4                      Akte Kleuterleidster B
- hbo-bachelor            Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
- hbo-bachelor            Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
- hbo-bachelor            Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
- hbo-bachelor            Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
- hbo-bachelor            Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
- hbo-bachelor            Akte van bekwaamheid NXX (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor            Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
- mbo-4                     Arbeidstherapie (AT)
- mbo-3                     Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
- mbo-3                     Brancheopleiding leidster kinderopvang
- associate degree      Childcare
- mbo-4                     CIOS algemeen sportleider/ster
- mbo-4                     Coördinator buurt, sport en onderwijs
- mbo-4                     Coördinator sport- en bewegingsagogie
- mbo-4                     Coördinator sport, bewegen en gezondheid
- mbo-4                     Coördinator sportinstructie, training en coaching
- hbo-bachelor            Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
- hbo-bachelor            Cultureel Werk (CW
- mbo-4                     Cultureel Werk (CW)
- hbo-bachelor            Culturele en Maatschappelijke Vorming
- associate degree      Dans (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- hbo-bachelor            docent Dans (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor            docent Drama (valt onder kunstzinnig vormende opleidingen)
- hbo-bachelor            Educatie en Kennismanagement Groene Sector
- associate degree      Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
- hbo-bachelor            Educatieve therapie (Mikojel)
- mbo-4                     Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
- mbo-4                     Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- hbo-bachelor            Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein vanjeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
- hbo-bachelor            Inrichtingswerk (IW)
- mbo-4                     Inrichtingswerk (IW)
- mbo-4                     Instructeur paardensport en -houderij
- hbo-bachelor            Jeugdwelzijnswerk
- associate degree       Jeugdwerker
- associate degree       Kinderopvang
- hbo-bachelor            Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                      Kinderverzorging en Opvoeding
- mbo-4                      Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
- mbo-4                      Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
- mbo-4                      Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
- hbo-bachelor            Kreatief edukatief Werk
- mbo-4                      Kultureel Werk (KW)
- hbo-bachelor            Kunstopleidingen niveau hbo-bachelor, niet zijnde een docentenrichting (X) (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- mbo-4                      Kunstopleidingen niveau mbo-4 (X)(alleen in combinatie met een Certificaat
- BIK                          (Beroepskunstenaar in de klas)
- hbo-bachelor            Kunstzinnig vormende opleidingen, niveau hbo-bachelor (X)
- hbo-bachelor            Kunstzinnige therapie
- mbo-3                      Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB of onder WEB)
- hbo-bachelor            Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
- hbo-bachelor            Leraar lichamelijke opvoeding
- hbo-bachelor            Leraren-/docentenopleidingen voortgezet- en beroepsonderwijs (X)
- hbo-bachelor            Lerarenopleiding Omgangskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- hbo-bachelor            Lerarenopleiding Pedagogiek
- hbo-bachelor            Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- hbo-bachelor            Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde (valt onder 'Leraren-/docentenopleiding voortgezet- en beroepsonderwijs’)
- associate degree      Muziek (alleen in combinatie met een Certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift)
- hbo-bachelor            Muziektherapie
- mbo-4                     Onderwijsassistent
- mbo-4                     Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
- associate degree      Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
- associate degree      Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
- associate degree      Onderwijsondersteuner Omgangskunde
- associate degree      Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
- associate degree      Pedagogical Educational Assistant
- hbo-bachelor           Pedagogiek
- associate degree      Pedagogisch Educatief Medewerker
- associate degree     Pedagogisch Educatief Professional
- hbo-bachelor           Pedagogisch management kinderopvang
- mbo-3                    Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
- mbo-4                    Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                    Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
- mbo-3                    Pedagogisch medewerker Kinderopvang
- associate degree     Pedagogisch Professional Kind en Educatie
- mbo-3                    Pedagogisch Werker 3 kinderopvang
- mbo-4                    Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
- mbo-4                    Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
- mbo-3                    Pedagogisch Werker niveau 3
- mbo-4                    Pedagogisch Werker niveau 4
- hbo-bachelor           Pedagogische Academie
- mbo-4                    Residentieel werk (RW)
- mbo-4                    Sociaal agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
- mbo-4                    Sociaal Cultureel Werk
- hbo-bachelor           Sociaal kunstzinnige therapie
- mbo-4                    Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-4                    Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang of onder WEB)
- mbo-3                    Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
- mbo-4                    Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW-4)
- hbo-bachelor           Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
- associate degree      Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context
- mbo-4                     Sociaal-Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel wer
- mbo-4                     Sociaal-cultureel Werker (SCW)
- hbo-bachelor           Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
- hbo-bachelor           Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd
- mbo-4                     Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
- mbo-3                     Sport en bewegen
- mbo-4                     Sport en bewegen
- hbo-bachelor           Sport en bewegen
- mbo-4                     Sport- en bewegingscoördinator
- mbo-4                     Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
- mbo-4                     Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
- mbo-4                     Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
- mbo-4                     Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach
- hbo-bachelor           Sport- en bewegingseducatie
- mbo-3                     Sport- en bewegingsleider
- associate degree      Sport, Gezondheid en Management
- hbo-bachelor            Sport, Gezondheid en Management
- hbo-bachelor            Sportkunde
- hbo-bachelor            Toegepaste Psychologie (met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs)
- mbo-3                      Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)

Aan de inhoud van dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, zie daarvoor de integrale diplomalijst ingangsdatum 1 juli 2018.

Selectieprocedure bij TintelTuin

De recruiters van de afdeling HRM verzorgen de werving & selectie van pedagogisch medewerkers. Zij waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de gehele procedure van selectie tot aanname. De sollicitatieprocedure binnen TintelTuin is opgebouwd uit een aantal fasen.

1. Briefselectie

In de briefselectie worden de gegevens van de sollicitant gescreend op de volgende "harde" criteria:

• in het bezit van een vereist diploma, zoals genoemd in de CAO Kinderopvang
• pedagogische kennis opgedaan door stage en/of werkervaring, bij voorkeur binnen de kinderopvang
• een heldere en onderbouwde motivatie

2. Opvragen gegevens Internet

Een vast onderdeel van de briefselectie is het opvragen van gegevens via internet. De naam van de sollicitant wordt hierbij via de zoekfunctie van Google opgezocht. Indien hierbij negatieve zaken rondom de sollicitant naar voren komen, die verdere opname in de sollicitatieprocedure uitsluiten, wordt de sollicitant hierover geïnformeerd en eindigt de procedure hier.

3. Eerste sollicitatiegesprek

Het doel van het 1e sollicitatiegesprek is het vaststellen van de algemene geschiktheid van de sollicitant aan de hand van houding, gedrag en vakbekwaamheid. Er wordt tijdens dit gesprek onderzocht of de kandidaat binnen TintelTuin past en binnen de cultuur die we als organisatie beogen. Daarnaast wordt ingegaan op het aanwezig zijn van kwaliteiten zoals TintelTuin deze heeft vastgesteld in het functieprofiel van pedagogisch medewerker. Deze kwaliteiten zijn:

• een positieve en actieve werkhouding naar kinderen, ouders en collega’s
• goede sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en begeleiden van kinderen
• een heldere communicatie
• een energieke en enthousiaste uitstraling
• creatieve vaardigheden
• het nemen van initiatief en een integere en respectvolle houding
• goed kunnen samenwerken
• verantwoordelijkheidsgevoel, inzet en doorzettingsvermogen
• kennis en inzicht in het organiseren van (leeftijdsgebonden) activiteiten, gericht op spelenderwijs leren
• een pedagogische visie die zich laat vertalen naar concreet pedagogisch handelen.

Bovenstaand overzicht vind je hier in PDF formaat.

Bereid je voor!

Voordat je komt solliciteren gaan we ervan uit dat je je goed voorbereid hebt.
Dit kan door o.a.: