Pedagogisch medewerker

Mogelijkheden bij TintelTuin

Pedagogisch medewerker worden bij TintelTuin? Bekijk hier de volgende mogelijkheden.

Kwalificatie eisen pedagogisch medewerker

Met welke opleiding kun je pedagogisch medewerker worden? Er zijn verschillende routes. Wij hebben alle mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. Onderstaande diploma’s kwalificeren voor de functie pedagogisch medewerker.

MBO

• Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
• Sociaal pedagogisch Werker 4 (SPW – 4)
• Pedagogisch Werker 3 (Kinderopvang)
• Pedagogisch Werker 4 (Kinderopvang)
• Onderwijsassistent
• Sociaal-cultureel Werker (SCW)

HBO

• Leraar basisonderwijs (Pabo)
• Pedagogiek (bachelor)
• Sociaal pedagogische Hulpverlening (SPH)
• Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

Indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

Aanvullend voor BSO

Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast bovenstaande diploma’s ook de volgende diploma’s:

MBO

• Sport- en bewegingsleider 3
• Sport + Bewegen 3
• Sport en bewegingscoördinator 4
• Sport + Bewegen 4 HBO
• Leraar lichamelijke oefening (ALO)
• Kunstzinnig vormende opleidingen op HBO niveau

Indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

Nog meer mogelijkheden

Hieronder wordt een aantal diploma’s vermeld waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een al behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker (zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse opvang):

• Diploma Brancheopleiding Ervaren peuterspeelzaalleidster (BEP)
• Diploma MBO-AB (kwalificatieniveau 4) en –SD (kwalificatieniveau 3 en 4), conform de WEB
• Diploma MBO-CW, -IW, -SD, V, -VZ, - SA, - AW, -AT
• Diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP
• Diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 2- of 3 jarig)
• Diploma Leidster Kindercentra van de OVDB
• Diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB
• Diploma MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3)
• Diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven)
• Diploma pedagogische academie
• Diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
• Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
• Akte Kleuterleidster B
• Diplomalerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging, Huishoudkunde, Verzorging/Gezondheidskunde
• Diploma Verpleegkunde A,B,Z.
• Diploma Kinderverzorging en Opvoeding
• Diploma HBO: richting MWD
• Diploma HBO-IW, - CW, -MW, -J, -V
• Diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)
• Diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
• Diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
• Diploma HBO Creatieve therapie
• Diploma docent Dans
• Diploma docent Drama
• Diploma EMGZ (Extramurale gezondheidszorg

Bijgaand vind je bovenstaand overzicht van alle kwalificatie eisen voor pedagogisch medewerkers in PDF formaat.

Selectieprocedure bij TintelTuin

De recruiters van de afdeling HRM verzorgen de werving & selectie van pedagogisch medewerkers. Zij waarborgen de kwaliteit en professionaliteit van de gehele procedure van selectie tot aanname. De sollicitatieprocedure binnen TintelTuin is opgebouwd uit een aantal fasen.

1. Briefselectie

In de briefselectie worden de gegevens van de sollicitant gescreend op de volgende "harde" criteria:

• in het bezit van een vereist diploma, zoals genoemd in de CAO Kinderopvang
• pedagogische kennis opgedaan door stage en/of werkervaring, bij voorkeur binnen de kinderopvang
• een heldere en onderbouwde motivatie

2. Opvragen gegevens Internet

Een vast onderdeel van de briefselectie is het opvragen van gegevens via internet. De naam van de sollicitant wordt hierbij via de zoekfunctie van Google opgezocht. Indien hierbij negatieve zaken rondom de sollicitant naar voren komen, die verdere opname in de sollicitatieprocedure uitsluiten, wordt de sollicitant hierover geïnformeerd en eindigt de procedure hier.

3. Eerste sollicitatiegesprek

Het doel van het 1e sollicitatiegesprek is het vaststellen van de algemene geschiktheid van de sollicitant aan de hand van houding, gedrag en vakbekwaamheid. Er wordt tijdens dit gesprek onderzocht of de kandidaat binnen TintelTuin past en binnen de cultuur die we als organisatie beogen. Daarnaast wordt ingegaan op het aanwezig zijn van kwaliteiten zoals TintelTuin deze heeft vastgesteld in het functieprofiel van pedagogisch medewerker. Deze kwaliteiten zijn:

• een positieve en actieve werkhouding naar kinderen, ouders en collega’s
• goede sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en begeleiden van kinderen
• een heldere communicatie
• een energieke en enthousiaste uitstraling
• creatieve vaardigheden
• het nemen van initiatief en een integere en respectvolle houding
• goed kunnen samenwerken
• verantwoordelijkheidsgevoel, inzet en doorzettingsvermogen
• kennis en inzicht in het organiseren van (leeftijdsgebonden) activiteiten, gericht op spelenderwijs leren
• een pedagogische visie die zich laat vertalen naar concreet pedagogisch handelen.

Bovenstaand overzicht vind je hier in PDF formaat.

Bereid je voor!

Voordat je komt solliciteren gaan we ervan uit dat je je goed voorbereid hebt.
Dit kan door o.a.: